Eucharistieviering Schilde-Bergen

Op zondag 26 januari 2020

zorgde het koor voor de muzikale opluistering van de plechtige hoogmis van 11.00u.

en dit onder leiding van Mannu Wuyts.

Repetities gingen door o.l.v; Edwig Abrath.